Hrad Kašperk

se vypíná na lesnatém výběžku hory Ždánova asi 3 km severně od Kašperských Hor. Svou nadmořskou výškou 886 m je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Hrad byl stavěn v letech 1356 až 1361 z rozkazu českého krále a římského císaře Karla IV. k ochraně zemské hranice, Zlaté stezky, zlatých dolů a rýžovišť.

Virtuální prohlídka

Amálino údolí

je přírodní rezervace s mokřady, prameništi a významnými druhy rostlin i zvířat. Amáliným údolím kdysi vedla Zlatá stezka, spojující Pasov s Kašperskými Horami. Dnes vede údolím naučná stezka „Cestou zlatokopů“, seznamující turisty s historií dolování zlata v této lokalitě. V jižních svazích vrchů, spadajících do Amálina údolí, se dodnes dochovala řada štol.

Řeka Vydra

je považována za hlavní pramenný tok Otavy. Divoká horská říčka s četnými peřejemi protéká malebnou krajinou přírodní rezervace Povydří. Po celé délce toku mezi Modravou a Čeňkovou Pilou vede podél Vydry trasa červené turistické značky. Její část v úseku mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou je známá jako naučná stezka Povydří popisující zajímavosti stejnojmenné přírodní rezervace.

Hrad Rabí

je největší hradní zříceninou v Čechách. Patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí, neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na přelomu 14. a 15. století byly vybudovány další obytné a hospodářské budovy, hrad byl opevněn druhým předhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno rozsáhlé dělostřelecké opevnění s baštami. Přestože tento hradební okruh zůstal nedokončen, patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421 zde husitský hejtman přišel při obléhání o své druhé oko.

Hrad Velhartice

je romantický šumavský hrad s naprosto unikátním kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem. Je krásnou ukázkou originálního českého gotického hradu. Můžeme jej nalézt na půl cesty mezi městy Klatovy a Sušicí, na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou.

Klostermannova rozhledna

na vrcholu Javorník (1066 m n. m.) umožňuje při pěkném počasí přehlédnout skoro celou Šumavu. V roce 1938 postavena rozhledna vysoká 20 m, která byla v roce 2003 nastavena na výšku 39 m. Vyhlídková plošina je 30 m nad zemí. Rozhledna nese jméno spisovatele Karla Klostermanna. Klostermann měl toto místo v oblibě a spolu se svými přáteli usilovali o stavbu rozhledny. Přípravy přerušila 1. sv. válka, takže k dalším přípravám ke stavbě došlo až v meziválečném období. Kamenná rozhledna byla dokončena a zpřístupněna 28. srpna 1938.

"Obří Hrad"

je pravěké hradiště (asi 1.005 m nad mořem), po němž se dochovaly zbytky valů. Údajně se jedná o pozůstatky keltského opida, které bývá považováno za nejvýznamnější keltské kultovní místo na území naší republiky. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m . Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m.